Contributiereglement

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor het seizoen 2016-2017 gelden de volgende bedragen vanaf 1 januari 2018:

Betaling per 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 12 mnd.
Senioren 18,00 54,00 108,00 216,00
Junioren A (O19) 12,90 38,70 77,40 154,80
Junioren B/C (O17) 11,60 34,80 69,60 139,20
Pupillen D/E/F (vanaf 7 jaar) (O13) 10,30 30,90 61,80 123,60
Pupillen 4x4 (4 t/m 6 jaar) 7,90 23,70 47,40 94,80
Steunend lid 6,40 19,20 38,40 76,80

(bedragen in euros, ingaand januari 2018)

Een lid is spelend lid als het is ingedeeld in een team dat deelneemt aan de wedstrijden. Met peildatum 1 januari zijn de categorieën voor het nieuwe seizoen (juli t/m juni) als volgt:

  • Pupillen t/m 11 jaar
  • B/C-junioren t/m 15 jaar
  • A-junioren t/m 17 jaar
  • Senioren vanaf 18 jaar


Alle overige leden zijn steunende leden. Zij zijn ook lid van de KNVB en WAVV draagt hiervoor administratiekosten af.

Een wijziging van spelend naar niet spelend en andersom leidt tot aanpassing van de contributie per eerstvolgende overeengekomen betalingsperiode. Er wordt geen contributie terugbetaald.

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

In principe wordt de contributie door het afgeven van een machtiging per automatische incasso geïncasseerd en worden hier geen kosten voor gerekend. Mocht automatische incasso niet lukken, dan zal per periode alsnog 0,75 administratiekosten in rekening gebracht worden, eventueel mee te incasseren met de volgende contributieronde.

Bij niet-automatische incasso kan alleen per half jaar of jaar betaald worden. Per betalingsperiode worden hiervoor administratiekosten gerekend van 0,75 per keer.

Mocht de contributie-achterstand meer dan 2 maanden worden dan worden leden uitgesloten van activiteiten en wedstrijden, totdat de achterstand is voldaan. Een lid krijgt hiervan schriftelijk bericht van de ledenadministratie.

Het rekeningnummer van WAVV is NL21RABO 010.85.31.910.

Hardheidsclausule
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!